Eero Aarnio Originals - ainoa alkuperäisten klassikoiden valmistaja.

Tietosuojakäytäntö

Eero Aarnio Originalsin Tietosuojakäytäntö

Tämä Tietosuojakäytäntö kertoo tavoista, joilla EEAA Oy (Y-tunnus 2764933-6) kerää ja käyttää henkilökohtaisia tietoja. Keräämme henkilökohtaisia tietoja seuraavista käyttäjistä (”Käyttäjät”): (1) verkkosivun aarniooriginals.com (mukaan lukien alitason osoitteet) käyttäjät, (2) Aarnio Originals -verkkokaupan käyttäjä.

Tätä Tietosuojakäytäntöä saatetaan aika ajoin päivittää, joten luethan sen uudelleen säännöllisesti. Jos päivitämme tietosuojakäytäntöämme merkittävissä määrin, mainitsemme siitä näkyvästi verkkosivullamme 30 päivää ennen kuin muutokset astuvat voimaan.

Tämä Tietosuojakäytäntö muodostaa henkilötietolain (pykälät 10 ja 24) mukaisen rekisteriselosteen.

Tämä tietosuojakäytäntö kattaa vain EEAA Oy:n suorittaman tietojenkäsittelyn. Tämä tietosuojakäytäntö ei koske eikä vastuumme ulotu minkään kolmansien osapuolten suorittamiin yksityisyydensuoja-, tietojenkäsittely- tai muihin käytäntöihin. Näihin kolmansiin osapuoliin lukeutuvat asiakkaamme tai mitkä tahansa muut kolmannet osapuolet, jotka pitävät yllä verkkosivustoja tai palveluita, jotka sisältävät Palveluitamme tai linkkejä Palveluihimme.

Emme pysty hallitsemaan näiden kolmansien osapuolten sisältöjä emmekä ole vastuussa kyseisten palveluiden tietosuojakäytännöistä. Kehotamme sinua perehtymään näiden kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin, sillä niiden yksityisyyden suojaa koskevat käytännöt saattavat erota omistamme.

Käsitellyt tiedot ja tietolähteet

EEAA Oy kerää vain kahdenlaisia tietoja Käyttäjistään: (i) Käyttäjädataa; ja (ii)Teknistä dataa. Vaikka emme tyypillisesti hyödynnä Teknistä dataa käyttäjän tunnistamiseen tai yhdistä teknistä dataa henkilökohtaisiin tietoihin, on mahdollista, että sinut voidaan joskus tunnistaa sen kautta. Tällaisissa tilanteissa Teknistä dataa voidaan pitää myös henkilökohtaisena tietona soveltuvien lakien mukaisesti.

”Käyttäjädata” on tietoa, jonka avulla voidaan tunnistaa tietty Käyttäjä. Tällaista tietoa voivat olla esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, luottokorttinumerot, yrityksen nimi sekä laskutusosoite. Voimme kerätä Käyttäjädataa Käyttäjistä monin eri tavoin, mukaan lukien silloin, kun Käyttäjät rekisteröityvät Palveluihin, tilaavat uutiskirjeen tai täyttävät verkkolomakkeen. Huomioithan myös, että keräämme tiedot kaikista siirroista ja maksuista, jotka suoritetaan Palveluidemme kautta. Keräämme Käyttäjistä Käyttäjädataa ainoastaan silloin, kun nämä luovuttavat kyseiset tiedot meille omasta tahdostaan tai suorittavat siirtoja tai maksuja Palveluidemme kautta.

”Tekninen data” on pääasiassa teknistä tietoa, jota ei käytetä tietyn Käyttäjän tunnistamiseen. Teknisen datan kerääminen voi tapahtua automaattisesti meidän ja/tai luotettujen kolmannen osapuolen palveluntarjoajiemme toimesta, kun vierailet verkkosivullamme tai käytät sivustojamme. Teknistä dataa voi olla esimerkiksi selaimen nimi, käytetyn tietokoneen tai laitteen malli, verkkosivulla vietetty aika, tieto Palveluiden käytöstä, sivustoon siirtymiseen käytetyn verkkosivun URL-osoite tai sivustosta poistumiseen käytetyn verkkosivun URL-osoite, käyttäjävierailun kellonaika ja päivämäärä, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja käyttäjän Internet-palveluntarjoaja sekä muu vastaava tekninen tieto.

Voimme myös päivittää ja täydentää henkilökohtaisia tietoja kolmansilta osapuolilta saamillamme tiedoilla soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti.

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Voimme kerätä ja käyttää Käyttäjien henkilökohtaisia tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Aarniooriginals.com –verkkosivun ja verkkokaupan tarjoamiseksi
  • Asiakaspalveluun ja –tukeen sekä vianetsintään
  • Käyttäjäkokemuksen yksilöimiseksi
  • Palveluidemme parantamiseksi ja kehittämiseksi
  • Maksujen ja siirtojen käsittelemiseen
  • Markkinointi- ja mainostoimintaa varten
  • Käyttäjäanalyysiä ja tilastotietojen keräämistä varten
  • Noudattaaksemme lakeja ja säännöksiä

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeen tässä Tietosuojakäytännössä määriteltyjä tarkoituksia varten. Kun emme enää tarvitse tietoja, poistamme tai anonymisoimme ne mahdollisimman pian.

Evästeet ja paikallistallennustekniikat

Voimme käyttää Palveluissamme evästeitä tai muita vakiintuneita paikallistallennustekniikoita ja työkaluja, kuten pikselitageja, verkkojäljitteitä ja paikallisesti jaettuja kohteita (flash-evästeitä) parantaaksemme käyttäjäkokemusta ja analysoidaksemme palveluidemme käyttöä.

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan Käyttäjän laitteelle tiedon tallennusta varten, ja se sisältää tietoa kyseisestä Käyttäjästä. Käytämme evästeitä kiinnostuksen kohteidesi seuraamiseen ja sisältöjen kohdistamiseen sekä käyttäjäkokemuksen yksilöimiseen. Evästeiden avulla voimme kerätä sinusta myös Teknistä dataa, kuten tiedon sivuista, joilla olet vieraillut, ja linkeistä, joita olet klikannut. Pikselitagit ja jäljitteet ovat verkkosivumme tai verkkokauppamme yhteyteen liitettyjä pieniä kuvia, joiden avulla voimme määritellä, oletko suorittanut jonkin tietyn toiminnon. Kun käytät verkkosivuamme tai verkkokauppaamme, pikselitagit ja jäljitteet luovat tästä toiminnasta Teknistä dataa.

Myös ulkopuoliset yhteistyökumppanimme ja palveluntarjoajamme voivat tallentaa paikallistallennustekniikoita ja työkaluja laitteellesi. Palvelut voivat myös sisältää kolmansien osapuolten toimittamia mainoksia, joiden kautta laitteellesi voidaan tallentaa kolmansien osapuolten evästeitä tai muita seurantatekniikoita, joilla seurataan toimintaasi kolmansien osapuolten verkkosivustoilla tai palveluissa mainonnan kohdistamista varten. Meillä ei ole pääsyoikeutta emmekä voi vaikuttaa kolmansien osapuolten käyttämiin evästeisiin tai tekniikoihin.

The Network Advertising Initiative -järjestö tarjoaa keinoja kieltäytyä tietyntyyppisistä, käyttäjän toimintaan perustuvista verkkomainontakeinoista osoitteessa http://www.networkadvertising.org/choices/. EU-alueella sijaitsevat käyttäjämme voivat lukea verkkomainontaan liittyvistä oikeuksistaan osoitteessa www.youronlinechoices.eu.

Tämä Tietosuojakäytäntö koskee ainoastaan niitä tapoja, joilla EEAA Oy käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita, eikä se koske evästeiden tai muiden työkalujen käyttöä mainostajien tai muiden kolmansien osapuolten osalta.

Voit määrittää selaimesi estämään evästeiden käytön tai varoittamaan sinua, kun sivustolta lähetetään evästeitä laitteellesi. Huomioithan, että näin tehdessäsi saatat estää tiettyjen Palveluiden ominaisuuksien toimimisen asianmukaisella tavalla. Lisää tietoa evästeistä ja niiden poistamisesta löytyy sivustolta www.allaboutcookies.org. Voit myös estää paikallisesti jaettujen kohteiden tallentamisen laitteellesi seuraamalla Adoben ohjeita osoitteessa http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

Käytämme Palveluissamme Google Analytics –palvelua ja muita verkkoanalyysipalveluita laatiaksemme selvityksiä siitä, miten verkkosivuamme käytetään, sekä parantaaksemme Palveluitamme. Yleiskuvan Google Analyticsista saat seuraavalta sivustolta:http://www.google.com/analytics/. Voit estää Google Analyticsin käytön tällä selainlaajennuksella: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Tietojen julkistaminen ja siirto

Voimme jakaa Käyttäjiimme liittyvää tietoa luotettujen liikekumppaneidemme ja sivuyhtiöidemme kanssa ainoastaan edellä mainittuja, rajoitettuja käyttötarkoituksia varten.

Voimme käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia verkkosivumme tai verkkokauppamme tarjoamiseksi tai hallinnoimaan puolestamme niihin liittyviä toimintoja, kuten maksupalveluita sekä uutiskirjeiden ja kyselyiden lähettämistä. Voimme jakaa tietojasi näiden kolmansien osapuolten kanssa vain kyseisiä, rajoitettuja käyttötarkoituksia varten.

Henkilökohtaisten tietojen lisäksi voimme luovuttaa kolmansille osapuolille pseudonyymidataa, koostettua dataa tai muuta anonyymia dataa mainostarkoituksiin ja käyttäjäanalyysia varten. Voimme luovuttaa henkilökohtaisia tietojasi viranomaisille lainsäädännön niin velvoittaessa. Voimme myös siirtää tai luovuttaa tietosi konserniyrityksillemme, tytäryhtiöillemme ja sivuyhtiöillemme kuin myös palvelun myöhemmille tai uusille omistajille/ylläpitäjille siinä tapauksessa, että palvelumme, me tai inventaariomme ja/tai omaisuutemme vaihtavat omistajaa, tai fuusioitumisen, saneerauksen, konkurssin tai muun yritystoimintaan liittyvän uudelleenjärjestelyn vuoksi.

Voimme käsitellä henkilötietojasi kaikissa sellaisissa maissa tai luovuttaa ne kaikkiin sellaisiin maihin, joissa harjoitamme liiketoimintaa tai joissa meillä on työntekijöitä, palveluntarjoajia tai yhteistyökumppaneita. Näihin maihin lukeutuvat myös Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuoliset maat. Tällainen tietojenkäsittely, siirto tai oikeudenluovutukset suoritetaan soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Sellaisissa tapauksissa, joissa tietosuoja ei vastaa Euroopan komission säännöksiä, huolehdimme henkilötietojesi suojan riittävästä tasosta sopimuksin ja muunkaltaisin toimenpitein lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita käyttämällä. Jos haluat saada lisää tietoa henkilötietojesi siirrosta kansainvälisellä tasolla, voit ottaa meihin yhteyttä alla olevien yhteystietojen kautta.

Tietoturva

Olemme ryhtyneet alan normien mukaisiin teknisiin ja hallinnollisiin toimenpiteisiin estääksemme ulkopuolisilta pääsyn henkilökohtaisiin tietoihisi ja suojellaksemme niitä katoamisen, tahattoman tuhoutumisen, väärinkäytön ja lainvastaisen muuntelun varalta. Vain määrätyt työntekijät ja toimeksisaajat voivat päästä käsiksi henkilökohtaisiin tietoihisi. Näihin tarpeen mukaisiin toimenpiteisiin lukeutuvat tietojen salaus, palomuurien käyttö, turvallisten säilytystilojen käyttö ja käyttöoikeuksiin perustuvien järjestelmien käyttö.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilökohtaisia tietoja olemme sinusta keränneet lähettämällä meille kirjallisen pyynnön alla olevaan osoitteeseen. Pyynnöstäsi toimitamme kyseiset tiedot sinulle yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa, mikäli mahdollista. Saatamme veloittaa sinulta käsittelymaksun, jos edellisestä tietopyynnöstäsi on kulunut alle 12 kuukautta. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä korjaamaan, täydentämään tai poistamaan sellaisia vääriä/epätarkkoja, vaillinaisia, vanhentuneita tai tarpeettomia henkilötietoja, joita olemme sinusta tallentaneet, ottamalla yhteyttä alla olevaan osoitteeseen. Jos koet, että tallentamamme sinua koskevat henkilökohtaiset tiedot ovat virheellisiä, tai et halua, että tietojasi poistetaan sellaisessa tapauksessa, jossa niiden käyttö on todettu lainvastaiseksi tai henkilökohtaiset tiedot eivät enää ole tarpeellisia, tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä ja perusteltua syytä tietojen käsittelyyn ollaan varmentamassa, voit pyytää, että henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä rajoitetaan.

Sinulla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta meiltä saapuvaa elektronista suoramarkkinointia klikkaamalla suoramarkkinointikieltolinkkiä, joka löytyy jokaisen lähettämämme markkinointiviestin yhteydestä, ja täten peruuttaa markkinointiviestien tilaus. Sinulla on myös oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilökohtaisia tietojasi suoramarkkinointitarkoitukseen, markkinatutkimukseen ja profilointiin ottamalla yhteyttä alla oleviin osoitteisiin. Jos olet antanut meille luvan henkilötietojesi käsittelyyn, voit peruuttaa antamasi käyttöluvan myöhemmin.

Huomaathan, että jos kiellät henkilötietojesi käsittelyn, emme välttämättä voi jatkossa tarjota Palveluitamme sinulle.

Jos henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä koskevat toimenpiteemme eivät mielestäsi ole soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisia, voit kannella asiasta tietosuojavaltuutetulle.

Lasten yksityisyydensuoja

Palveluitamme ei ole tarkoitettu alaikäisille käyttäjille. Emme tarkoituksella kerää mitään henkilötietoja alaikäisiltä henkilöiltä.

Yhteystiedot

EEAA Oy, Metallimiehenkuja 6, 02150 Espoo, Suomi // hello@aarniooriginals.com

Etsi